و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

وحی چیست؟

+2 امتیاز
سلام وحی چیست؟ آیا هر وحی که از جانب الله می شود بایستی به صورت کتاب باشد یا خیر زیرا که برای مادر موسی نبی وحی شده است اما ایشان کتابی نداشته اند ایا می توان گفت خارج از کتاب هم وحی داریم؟
سوال شده فروردین 29, 1394 در معنی کلمات بوسیله ی shayna (550 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز

آنچکه بر مادر موسی نبی وحی شده بطور مفصل در تورات مکتوب آمده:

2 و آن زن حامله شده، پسری بزاد. و چون او را نیکومنظردید، وی را سه ماه نهان داشت. 3 و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد، تابوتی از نی برایش گرفت، و آن را به قیر و زفت اندوده، طفل را در آن نهاد، وآن را در نیزار به کنار نهر گذاشت. 4 و خواهرش ازدور ایستاد تا بداند او را چه می‌شود. 5 و دخترفرعون برای غسل به نهر فرود آمد. و کنیزانش به کنار نهر می‌گشتند. پس تابوت را در میان نیزاردیده، کنیزک خویش را فرستاد تا آن را بگیرد. 6 وچون آن را بگشاد، طفل را دید و اینک پسری گریان بود. پس دلش بر وی بسوخت و گفت: «این از اطفال عبرانیان است.» 7 و خواهر وی به دخترفرعون گفت: «آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزدت بخوانم تا طفل را برایت شیردهد؟» 8 دختر فرعون به وی گفت: «برو.» پس آن دختر رفته، مادر طفل را بخواند. 9 و دختر فرعون گفت: «این طفل را ببر و او را برای من شیر بده ومزد تو را خواهم داد.» پس آن زن طفل رابرداشته، بدو شیر می‌داد. 10 و چون طفل نموکرد، وی را نزد دختر فرعون برد، و او را پسر شد. و وی را موسی نام نهاد زیرا گفت: «او را از آب کشیدم.» (تورات صحیفه خروج فصل 2 آیات 2 الی 10)

که فراز فوق مطابق با آیات 38 تا 40 سوره طه در قرآن می باشد. 

شما یک مورد پیدا کنید که به فردی وحی شده باشد و در کتب مقدس مکتوب نشده باشد !! 

پاسخ داده شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی admin (95,970 امتیاز)
...