و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

آیا پولس رسول خدا بود؟ آیا سخنان پولس جزو انجیل است؟

+4 امتیاز
آیا پولس رسول خدا بود؟ آیا سخنان پولس جزو انجیل است؟
سوال شده خرداد 29, 1395 در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی ali410 (980 امتیاز)
ویرایش شده خرداد 29, 1395 بوسیله ی admin

1 پاسخ

+5 امتیاز
 
بهترین پاسخ

پولس بیش از 13 بار در نامه هایش مدعی شده که رسول یعنی فرستاده شده توسط عیسی مسیح است و حتی در آغاز نامه اش به غلاطیان می گوید: "  پولس، رسول نه از جانب انسان و نه بوسیله انسان بلکه به عیسی مسیح". این در حالی است انجیل فرموده که مسیح پس از رفعت و صعود به آسمان با احدی بر روی زمین صحبت نخواهد کرد (چه در رویا و چه در بیداری):

آنگاه اگر کسی به شما گوید: "اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است " باور مکنید، 24 زیرا که مسیحیان کاذب و انبیا کذبه ظاهر شده، علامات ومعجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگرممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. 25 اینک شما را پیش خبر دادم.  26 «پس اگر شما را گویند: اینک درصحراست، بیرون مروید یا آنکه در خلوت است، باور مکنید، 27 زیرا همچنان‌که برق ازمشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. 28 و هرجا که مرداری باشد، کرکسان در آنجا جمع شوند (انجیل صحیفه متی فصل 24 آیات 23 الی 28)

پس کاملا روشن است که پس از رفعت و صعود مسیح به آسمان، عیسی بن مریم احدی را به رسالت برنگزیده است، چه در عالم خواب و چه در عالم بیداری. لذا پولس یک نبی کذبه یا دروغگوست. 

تناقضات آموزه های پولس با انجیل:

1) انجیل فرموده که همه موظف به تبعیت و پیروی از مسیح رسول الله هستند در حالیکه در نامه های پولس نوشته شده که مردم باید از پولس تقلید کنند! انجیل فرموده:

و هر‌که عصای خود را برنداشته، از عقب من نیاید، لایق من نباشد (انجیل صحیفه متی فصل 10 آیه 38)

اما پولس می گوید : "پس ازشما التماس می‌کنم که به من اقتدا نمایید" (اول قرنتیان فصل 4 جمله شماره 16). پولس دقیقا چنین ادعایی را در کتاب فیلیپیان تکرار می کند: "‌ای برادران، با هم به من اقتدا نمایید..." (فیلیپیان فصل 3 جمله شماره 17). چنین درخواست ها و التماس هایی آشکارا با متن چهار صحیفه انجیل در تضاد است. 

2)نامه های پولس مملو از اشارات به شخص خودش است بطوریکه در نامه اول قرنتیان بیش از 170 بار از خودش یاد می کند و در نامه دوم قرنتیان بیش از 100 بار از خودش نام برده! پولس پا را فراتر می گذارد و در نامه هایش فتوای شخصی می دهد و آنرا بحساب رسالت خویش می گذارد اما بعد اذعان میکند که از داشتن روح القدس مطمئن نیست !!! پولس می گوید:

زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است. اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هرکه بخواهد منکوحه شود، لیکن در خداوندفقط. 40 اما بحسب رای من خوشحال تر است، اگر چنین بماند و من نیز گمان می‌برم که روح خدا را دارم (رساله اول قرنتیان فصل 7 جمله شماره 40)

3) انجیل فرموده که طاغوت و فرمانروایان را اطاعت نکنید اما پولس در نامه هایش اطاعت از طاغوت و حکام غیرالله را ترویج می کند. او ادعا می کند که فرمانروایان و طاغوت خادمان خدا هستند!! و با تحریف یکی از فرازهای انجیل (لوقا فصل 20 آیات 22 به بعد) اینطور وانمود می کند که قدرت ها را خداوند بر مسند قدرت نشانده پس باید از قدرت ها اطاعت کرد !!!! پولس می گوید: 

هر شخص مطیع قدرتهای برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. 2 حتی هر‌که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت باترتیب خدا نموده باشد و هر‌که مقاومت کند، حکم بر خود آورد. 3 زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از اوتحسین خواهی یافت. 4 زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی؛ لکن هرگاه بدی کنی، بترس چونکه شمشیر را عبث برنمی دارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می‌کشد. 5 لهذا لازم است که مطیع او شوی نه به‌سبب غضب فقط بلکه به‌سبب ضمیر خود نیز. 6 زیرا که به این سبب باج نیز می‌دهید، چونکه خدام خدا ومواظب در همین امر هستند. 7 پس حق هرکس رابه او ادا کنید: باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت (رومیان فصل 13 جملات 1 تا 7)

آنقدر آموزه های پولس با متن الهی و آزادیبخش انجیل در تناقض است که نیازی به نقد آنها نیست لیکن برای نمونه آیه ای از انجیل را می آورم:

هیچ خادم نمی تواند دو آقا را خدمت کند. زیرا یا از یکی نفرت می‌کند و با دیگری محبت، یا با یکی می‌پیوندد و دیگری را حقیر می‌شمارد. خدا و مامونا را نمی توانید خدمت نمایید (انجیل صحیفه لوقا فصل 16 آیه 13)

و..... نمونه های بسیار دیگری از نوشته های پولس که تناقض ذاتی با تعالیم مقدس چهار صحیفه انجیل دارند.

دلیل آخر»

اگر یکی از نامه های پولس را مطالعه کنید بلافاصله زبانی بشری و نوشتاری و منبری آن آشکار می شود. به یک نمونه توجه فرمایید:

" پولس و سلوانس و تیموتاوس، به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر وعیسی مسیح خداوند می‌باشید. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. پیوسته درباره جمیع شما خدا را شکرمی کنیم و دائم در دعاهای خود شما را ذکرمی نماییم، چون اعمال ایمان شما و محنت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می‌کنیم. " (نامه اول پولس به تسالونیان)

بنابراین نامه های پولس، دست نوشته های شخصی یک فرد به دیگران است و بهیچ عنوان همسنگ و همتا و مانند و شبیه کلام مقدس انجیل که در چهار صحیفه موسوم به متی، مرقس، لوقا و یوحنا آمده، نیست. چه از نظر ادبی و چه از نظر تعلیمات. 

پاسخ داده شده خرداد 29, 1395 بوسیله ی admin (96,110 امتیاز)
انتخاب شده خرداد 29, 1395 بوسیله ی ali410
سلام برشما
بسیار ممنونم از این توضیحات کافی و مستند
خواهش میکنم
...