و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

آیا در انجیل عیسی و خدا یکی هستند ؟

+4 امتیاز

در کتاب انجیل صحیفه یوحنا باب 10 آیه 30 میبینم که عیسی میفرماید :

30 من و پدر يك هستيم.

یا در صحیفه یوحنا باب 17 عیسی میفرماید :

11 بعد از اين در جهان نيستم اما اينها در جهان هستند و من نزد تو مي آيم. اي پدر قدوس اينها را كه به من داده اي، به اسم خود نگاه دار تا يكي باشند چنانكه ما هستيم.

20 و نه براي اينها فقط سؤال مي كنم، بلكه براي آنها نيز كه بوسيلة كلام ايشان به من ايمان خواهند آورد.
21 تا همه يك گردند چنانكه تو اي پدر، در من هستي و من در تو، تا ايشان نيز در ما يك باشند تا جهان ايمان آرد كه تو مرا فرستادي.
22 و من جلالي را كه به من دادي به ايشان دادم تا يك باشند چنانكه ما يك هستيم.
23 من در ايشان و تو در من، تا در يكي كامل گردند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادي و ايشان را محبت نمودي چنانكه مرا محبت نمودي.

آیا با توجه به آیات بالا عیسی ذات خود را با خدا یکی میداند ؟

سوال شده شهریور 18, 1396 در قرآن و کتاب مقدس بوسیله ی glorypod (17,540 امتیاز)

2 پاسخ

+2 امتیاز

برای فهم بیشتر این موضوع باید آیات قبل و بعد این آیات به دقت مورد بررسی قرار گیرد چرا که خود آیات پاسخ را به روشنی بیان میکند.

ابتدا به صحیفه یوحنا باب 10 میپردازیم .

30 من و پدر يك هستيم.
31 آنگاه يهوديان باز سنگها را برداشتند تا او را سنگسار كنند.
32 عيسي بديشان جواب داد: از جانب پدر خود بسيار كارهاي نيك به شما نمودم. به سبب كدام يك مرا سنگسار مي كنيد؟
33 يهوديان در جواب گفتند: به سبب عمل نيك، تو را سنگسار نمي كنيم، بلكه به سبب كفر، زيرا تو انسان هستي و خود را خدا مي خواني.
34 عيسي در جواب ايشان گفت: آيا در تورات شما نوشته نشده است كه من گفتم شما خدايان هستيد؟
35 پس اگر آناني را كه كلام خدا بديشان نازل شد، خدايان خواند و ممكن نيست كه كتاب محو گردد،
36 آيا كسي را كه پدر تقديس كرده، به جهان فرستاد، بد و مي گوييد كفر مي گويي، از آن سبب كه گفتم پسر خدا هستم؟

همانطور که مشاهده می شود ، یهودیان نیز به سبب برخورد خوشه چینانه تصمیم به سنگسار عیسی مسیح گرفتند چرا که فکر کردند منظور عیسی این است که او خود را خدای یگانه خوانده است . در ادامه عیسی به طور واضح این شبهه را حل می کند و توضیح میدهد که منظورش این نیست که ذات وی با خدا یکیست.

طبق پاسخ مسیح در کتاب مزامیر (زبور) باب 82 میبینیم که این ادبیات برای بنی اسرائیل بکار رفته است و آنها را خداوند میخواند چراکه کلام خدا بر آنها نازل شده بود. 

6 من گفتم كه شما خدايانيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلي.
7 ليكن مثل آدميان خواهيد مرد و چون يكي از سروران خواهيد افتاد!

بنابراین مسیح ضمن روشن کردن این ادبیات ، در ادامه میفرماید :

35 پس اگر آناني را كه كلام خدا بديشان نازل شد، خدايان خواند و ممكن نيست كه كتاب محو گردد،
36 آيا كسي را كه پدر تقديس كرده، به جهان فرستاد، بد و مي گوييد كفر مي گويي، از آن سبب كه گفتم پسر خدا هستم؟

در کتاب یوحنا باب 1 معنی فرزند خدا نیز بطور واضح بیان شده است :

12 و اما به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعني به هر كه به اسم او ايمان آورد،

همانطور که مشاهده شد مسیح بطور واضح ضمن روشن کردن ادبیات کلام وحی ،توضیح میدهد که ذات  وی با خدا یکی نیست .

پاسخ داده شده شهریور 21, 1396 بوسیله ی glorypod (17,540 امتیاز)
+3 امتیاز

حال به آیات صحیفه یوحنا باب 17 میپردازیم :

11 بعد از اين در جهان نيستم اما اينها در جهان هستند و من نزد تو مي آيم. اي پدر قدوس اينها را كه به من داده اي، به اسم خود نگاه دار تا يكي باشند چنانكه ما هستيم.
20 و نه براي اينها فقط سؤال مي كنم، بلكه براي آنها نيز كه بوسيلة كلام ايشان به من ايمان خواهند آورد.
21 تا همه يك گردند چنانكه تو اي پدر، در من هستي و من در تو، تا ايشان نيز در ما يك باشند تا جهان ايمان آرد كه تو مرا فرستادي.
22 و من جلالي را كه به من دادي به ايشان دادم تا يك باشند چنانكه ما يك هستيم.
23 من در ايشان و تو در من، تا در يكي كامل گردند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادي و ايشان را محبت نمودي چنانكه مرا محبت نمودي.

در ادامه آیات میبینیم که این یکی شدن برای حواریون و بطور کلی تر برای همه کسانی که تابع کلام الله هستند بکار رفته است اما آیا این یکی شدن بدین معنی است که همه افراد به یک ذات تبدیل میشوند ؟ مسلما خیر. بنابراین این یکی بودن در ذات نیست ، بلکه به معنی یکی بودن در عملکرد و هدف و مقصود است. 

در صحیفه یوحنا باب 14 آیه 24 عیسی میفرماید :

24 و آنكه مرا محبت ننمايد، كلام مرا حفظ نمي كند؛ و كلامي كه مي شنويد از من نيست بلكه از پدري است كه مرا فرستاد.

بنابراین کلام عیسی ، کلام خداست و هر دو یکی هستند و هرکس هم به این کلام ایمان بیاورد و تابع کلام  خداوند شود، در عملکرد یکی میشود و با خداوند متحد میشود.

پاسخ داده شده شهریور 21, 1396 بوسیله ی glorypod (17,540 امتیاز)
...