و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

سوالات اخیر در عمومی

+2 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 48 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده آذر 28, 1396 در عمومی بوسیله ی saeid (2,780 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده آذر 24, 1396 در عمومی بوسیله ی saeid (2,780 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده آذر 10, 1396 در عمومی بوسیله ی saeid (2,780 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده آبان 10, 1396 در عمومی بوسیله ی fakhraie17 (2,140 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده آبان 10, 1396 در عمومی بوسیله ی fakhraie17 (2,140 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
سوال شده مهر 4, 1396 در عمومی بوسیله ی paeez80 (1,390 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده شهریور 30, 1396 در عمومی بوسیله ی saeid (2,780 امتیاز)
...